Tuesday, September 28th, 2021

Kurstilbud


Statinets kurstilbud:

Statinet arranger en rekke statistikkurs over Internett rettet spesielt mot helsesektoren. Vi satser på høy faglig kvalitet og tett oppfølging, og tilbyr for tiden følgende kurs:

Vårens kurs starter i begynnelsen av februar og avsluttes i slutten av april, mens høstens kurs starter i begynnelsen av september og varer til slutten av november. Det er bare å ta kontakt hvis du ønsker informasjon om når et kurs holdes neste gang. Kursene annonseres også via Legeforeningens kurskatalog.

Litt om kursopplegget:

Lærerike kurs som kan taes fra en hver PC tilnyttet Internett

Kursene taes over Internett, med tett oppfølging og nye oppgaver og kursbrev hver annen uke. Opplegget er arbeidskrevende, men gir også mulighet for ekstra grundig læring med mange praktiske eksempler.

Arbeidet med kurset kan utføres fra enhver PC med Internett-tilknytning, og innen hver kursperiode (2 uker) kan deltakerne selv bestemme når de ønsker å jobbe med stoffet.

Praktisk relevante kurs, hvor man også lærer seg nødvendig programvare

Kursene er tett knyttet til praktisk eksempler, og man lærer fortløpende hvordan man løser disse på egen PC. Etter kurset vil man være i stand til å analysere data i SPSS på egenhånd.

Tett oppfølgning og veileding

Deltakerne følges tett opp med nye kursperioder hver annen uke, og med mulighet til å stille kursledelsen spørsmål direkte per e-post.

Godkjent vekttallsgivende kurs laget av fagfolk med stor kompetanse

Alle kursene er godkjent som valgfrie vekttallsgivende kurs for alle spesialiteter innen medisin. Kursene er bygd opp med støtte fra Legeforeningen, og er laget av erfarne statistikere med både solid teoretisk bakgrunn og interesse for praktiske anvendelser.

Ønsker du å melde seg på et av kursene? Kontakt kursledelsen på kursledelsen@statinet.no.