Sunday, November 27th, 2022

Om oss


Statinet tilbyr kurs og tjenester slik at medisinsk statistikk blir tilgjengelig og forståelig for et vidt publikum.

En viktig aktivitet er vår deltagelse i kursene i medisinsk statistikk over internett. Kursene arrangeres som en del av Legers videre- og etterutdanning, men Statinet står for praktisk gjennomføring av kursene. Statinet har også vært med i arbeidet med å videreutvikle kurstilbudet over internett og tilbyr også relaterte tjenester.